Ban Chấp Hành Liên Hữu – Leadership Council
Các Ban Nghành - Committees

 • Dr. Rev. Christian Phan Phước Lành, Chủ Tịch 206-240-2605, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rev. Cao Bảo Tài, Phó CT 336-202-5018, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rev. Kiều Tuấn Huệ, Tổng TK 253-257-8663, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rev. Nguyễn Việt Hùng, Tổng TQ 240-876-9795, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các ChứcViên Trực Thuộc BCH - Directors

 • Rev.  Nguyễn Văn Đại,  ĐẶC SAN TIN & SỐNG | Magazine
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rev. Khưu Kim Phương, Trưởng Ban Yểm Trợ
 • Dr. Rev. Lê Thành Toàn, Ủy Viên Kỹ Thuật - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dr. Danny Vinh Vũ, Ủy Viên Đặc Trách Thanh Tráng

Các Đại Diện Vùng – Regional Coordinators

 • Dr. Rev. Ngô Việt Tân, Đại diện vùng Canada
 • Rev. Phạm Mỹ Phước, Đại diện vùng Đông Bắc
 • Dr. Rev. Lê Chí Hiếu, Đại diện vùng Carolina, Kentucky
 • Rev. Trương Văn Minh, Đại diện vùng Đông Nam
 • Rev. Nguyễn T Bình, Đại diện vùng Trung Đông
 •  Rev. Lê Văn Bắc, Đại diện vùng Trung Tây
 • Rev. Nguyễn Chí Thiện, Đại diện vùng Trung Nam
 • Dr. Rev. Đoàn Hưng Linh, Đại diện vùng Tây Nam:
 • Rev. Phạm Ngọc Hùng, Đại diện vùng Tây Bắc

LINKS

Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam
Vietnamese Baptsit Theological School

Viện Trưởng: MSTS Trần Đào
Trang Nhà: http://www.vbtsonline.org/

Cơ Quan Truyền Giáo
Vietnamese Mission Board
Giám Đốc: MSTS Lê Hồng Phúc
Trang Nhà: http://vietnamesemissionboard.org

Liên Đoàn Nam Giới
Liên Đoàn Trưởng: Mục sư Đặng Quý Thế
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên Đoàn Phụ Nữ
Liên Đoàn Trưởng: Bà Đoàn Hưng Linh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên Đoàn Thanh Niên
English Speaking Ministries
Liên Đoàn Trưởng: Pastor Andy Tùng Lê
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bài Học Trường Chúa Nhật
Trang nhà: http://www.Lifeway.com
Mục sư Hà Quan Ngọc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com