Liên Hữu Hội Thánh Báp Tít Việt Nam

Ca Vang Lên

Ðêm nay đây, Ðêm nay đây, 
Chúa đến với thế nhân. 
Ðêm nay đây, Chúa giáng xuống trần 
Nơi tăm tối u buồn. 
Chúa giáng thế chết thay cho tôi, 
Nếp sống mới Chúa ban cho người, 
Sanh ra nơi tối tăm đê hèn, 
Bao năm tháng xa vời. 
Cha yêu thương thế giới lạc lầm, 
Ban Jêsus xuống cõi hồng trần, 
Ðến với mỗi con người điêu linh, 
Ðem cho nhân sinh một tình thương mới. 
     ( Lập Lại )

Ca vang lên thế giới loài người. 
Chúa Cứu thế giáng trần. 
Vua yêu thương muôn đời bên ta, 
Như khi xưa Ngài sống nơi đây. 
Ðêm nay đây, Ðêm nay đây, Ca Vang lên.

Ca Vang Lên
Tác giả:   Nguyễn Hữu Ái
Ðiệu & Nhịp: C(3/4)
 

* Ban Biên Tập đã đưa hơn 1370 bài Thánh Ca vào mạng lưới. Xin dùng mục lục phía dưới để tìm bài *
Nếu bạn không tìm được bài mình muốn, xin liên lạc với Ban Biên Tập,  Các Nhạc sĩ cố vấn của mạng lưới sẽ nhờ ơn Chúa truy tầm hoặc phiên dịch từ các bài thánh ca chính gốc nếu cần. 

Mục Lục Theo Dòng Ðầu

Mục Lục Theo Tựa Ðề Thánh Ca

Mục Lục Theo Tựa Ðề Anh Ngữ

Ngợi Khen
Nhạc Hoàng Ðức Thành

Tôn Vinh Ca
Nhạc Vũ Ðức Nghiêm

Niềm An Ũi
Nhạc Lê Ngọc Vinh